Scrofulaire noueuse - Scrofularia nodosa
Scrofulaire noueuse - Scrofularia nodosa

©2005 Taillefer - Arts, Nature et Patrimoine